تابعیت و اقامت کانادا

تاریخچه قانون تابعیت و اقامت کانادا
قانون تابعیت کانادا در اصل بر اساس قانون مصوب 1910 به وجود آمد. بر طبق این قانون، تابعیت یا شهروندی کانادا به آن دسته از اتباع انگلیس که مقیم کانادا بودند تخصیص داده شد و دیگر اتباع انگلیس برای ورود به خاک کانادا موظف به اجازه بودند.
 
بعد از انقضاء قانون مصوب وست مینستر در سال 1931 که به موجب آن هر یک از ایالت‌های خودگردان بریتانیای کبیر اجازه تصویب و وضع قوانین برای ایالت‌های خود را داشته هر یک از ایالت‌های خودگردان قوانین مختص به خود را تصویب نموده و در قلمرو خود به اجرا در می‌آوردند و قانون تابعیت کانادا نیز در سال 1947 به تصویب رسید.

تابعیت و اقامت کانادا
دو نوع پاسپورت کانادا پیش از سال 1947 را برای اتباع خود صادر می کرد:
1.    اشخاصی که اتباع کانادایی رنگین پوست (بومی) بودند؛
2.    کسانی که اتباع انگلیس و سفیدپوست بودند.
 
در سال 1947، قانون تابعیت کانادا به تصویب رسید و اتباع کانادایی شامل کلیه کشورهای مشترک‌المنافع نیز می‌گردید.
شرایط اخذ تابعیت و اقامت کانادا
•    اتباع انگلیسی که حق اقامت در کانادا را داشتند.
•    اتباع انگلیس که در کانادا مانند همه مهاجران از اول ژانویه 1947 اقامت داشتند.
اتباع انگلیس که در خارج از کانادا متولد شده ولی قبل از اول ژانویه 1947 به عنوان مهاجر پذیرفته شده و سن آن‌ها نیز زیر 21 سال بوده است.
•    زنانی که تبعه انگلیس بوده و با مردان کانادایی ازدواج کرده باشند.
ی    کلیه کسانی که مانند هندی‌ها و اسکیمویی‌ها قبل از اول ژانویه 1947 در خاک کانادا اقامت داشته‌اند می‌توانستند تابعیت کانادا را تحصیل نمایند.
•    کلیه ساکنین نیوفوندلند که قبلاً تحت استعمار دولت بریتانیا بود و در سال 1949 به کنفدراسیون کانادا پیوست از تاریخ اول آوریل 1949 به عنوان شهروندان کانادایی محسوب می‌گردیدند.
از دست دادن و گرفتن تابعیت و اقامت کانادا (از سال 1947 تا 1977)
الف) به‌طور کلی تابعیت کانادایی از طرق زیر حاصل می‌گردد:
•    اخذ تابعیت و اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا (به‌جز فرزندانی که از دیپلمات‌های غیر انگلیسی به دنیا آمده باشند)؛
•    قبول تابعیت کانادا بعد از 5 سال اقامت به عنوان یک مهاجر؛ (این مورد از مواردی می باشد، که بیشتر مورد نیاز افرادی است که به طرق قانونی نسبت به مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری ، تحصیل در کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق تخصص یا کار اقدام می کنند)
•    پذیرفتن تابعیت برای یک زن خارجی که با یک مرد کانادایی ازدواج کرده پس از یک سال اقامت کانادا؛
•    پذیرفتن تابعیت برای زنانی که وضع اجتماعی یا قانون تابعیت انگلیس را قبل از 1947 برای ازدواج با یک مرد خارجی یا قبول تابعیت بعدش را از دست داده باشند.
•    ثبت تولد کودکان در خارج که پدر آن‌ها کانادایی باشد (به استثنای مواردی که مادرشان هم کانادایی است).
ب) به طور کلی از دست دادن تابعیت و اقامت کانادا در موارد زیر صورت می‌پذیرد:
•    کسب داوطلبانه‌ی تابعیت کشور دیگری به وسیله‌ی یک تبعه کانادایی 21 ساله یا بالاتر در حالی‌که خارج از کانادا اقامت داشته باشد.
•    چنانچه والدین اطفال زیر 21 سال تابعیت کانادایی خود را از دست بدهند تابعیت آن اطفال نیز از دست خواهد رفت.
تابعین کانادایی که برای 10 سال خارج از کانادا زندگی می‌کرده و پرونده و بیانیه‌ای در بایگانی ضبط شده نداشته باشند (این مورد به وسیله قانون 7 ژولای 1967 نسخ شده است).
چنانچه اشخاصی تابعیت کانادا را از طریق اصل خون (نسب) از پدر و مادر کانادایی کسب کرده باشند و در سن 24 سالگی تقاضای تحصیل تابعیت از دولت کانادا را ننموده باشند و یا اینکه وی در کانادا زندگی ننماید تابعیت کانادایی خود را از دست خواهد داد.
اگرچه تابعیت مضاعف در کانادا بین سال‌های 1977-1947 محدود شده بود ولی در بعضی از موارد، کانادایی‌ها می‌توانستند قانوناً تابعیت کشور دیگری را همزمان با تابعیت کانادا داشته باشند. برای مثال، مهاجرانی که از کشورهای دیگر، تابعیت کانادا را تحصیل می‌نمودند نیازی به اثبات نمودن خروج از تابعیت قبلی خود را نداشته، یا اطفالی که از والدین غیر کانادایی در کانادا متولد می‌شوند دولت کانادا آن‌ها را موظف به از دست دادن تابعیت خارجی خود نمی‌کرد به همین جهت این فرد دارای تابعیت مضاعف می‌شدند. 
دریافت تابعیت و اقامت کانادا بر اساس قانون سال 1977
بر اساس قانون مصوب 1977، تابعیت کانادا به یکی از طریق ذیل کسب می‌گردید:
•    تولد در کانادا (اطفال متولد شده از دیپلمات‌ها از این قانون مستثنی بودند)
•    طفلی که از والدین (پدر و مادر) کانادایی در خارج از کانادا متولد می‌گردید.
•    اعطای تابعیت پس از 3 سال اقامت در کانادا
•    زنی که با مرد کانادایی ازدواج می‌نمود.
ن    اطفالی که در خارج از کانادا از والدین کانادایی متولد می‌شدند می‌بایستی قبل از رسیدن به سن 18 سالگی نسبت به ثبت تابعیت کانادا اقدام می‌کردند (این قانون در 14 آگوست 2004 نسخ شده است).
از دست دادن تابعیت و اقامت کانادا بر اساس قانون سال 1977
بر اساس قانون تابعیت سال 1977 کسانی که تابعیت کانادا را داشتند به هیچ وجه تابعیت آن‌ها به صورت غیر ارادی سلب نمی‌گردید مگر اینکه از طریق حیله و تقلب تابعیت کانادا را تحصیل کرده باشند و یا اینکه فرزندانی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا به دنیا آمده باشند و در خارج از کانادا نیز اقامت نمایند در سن 28 سالگی تابعیت کانادایی خود را از دست می‌دادند.
 
روش های اخذ تابعیت کانادا


راه‌های تحصیل تابعیت کانادا عبارتند از:


اخذ تابعیت و اقامت از طریق تولد فرزند در کانادا


به طور کلی، هر طفلی که از سال 1947 به بعد در کانادا متولد شود از طریق اصل خاک تابعیت کانادایی را تحصیل خواهد نمود. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد فرزندان دیپلمات‌های کشورهای خارجی هستند که حتی آن‌ها با تولد در خاک کانادا قادر به تحصیل تابعیت کانادا نمی‌باشند. 
تابعیت کانادا از طریق اصل خون
هر شخصی که بعد از 15 فوریه 1977 در خارج از کانادا از والدین کانادایی متولد شده باشد آن طفل کانادایی محسوب می‌گردد. اما اگر والدین طفل نیز خود از طریق اصل خون تابعیت کانادا را کسب کرده باشند فرزندان آن‌ها چنانچه قبل از 28 سالگی جهت تحصیل تابعیت کانادا اقدام ننمایند تابعیت کانادایی خود را از دست خواهند داد.
افرادی که در خارج از کانادا بین سال‌های 1947 تا 15 فوریه 1977 چنانچه تولد خود را قبل از دو سالگی از طریق دولت کانادا ثبت نکرده باشند به عنوان تبعه کانادایی محسوب نخواهند شد.
تقاضای تابعیت و اقامت کانادا ممکن است به یکی از انحاء زیر صورت پذیرد:
ثبت تولد در خارج با تأخیر (چنانچه طفلی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده باشد و بر اساس قانون 1947 والدین طفل قبل از 2 سالگی تولد وی را ثبت نمایند مشمول قانون 1947 می‌شود ولی چنانچه والدین طفل قبل از دو سالگی نسبت به ثبت تولد فرزند خود اقدام ننمایند می‌توانند نسبت به ثبت تولد وی با تأخیر اقدام نمایند).
چنانچه طفلی از مادر کانادایی در خارج از کانادا قبل از قانون 1947 متولد شود تبعه کانادا محسوب نمی‌گردد و قانون مصوب 1977 شامل این شخص نمی‌شود.
گروهی از افراد که از طریق وراثت تابعیت کانادا را کسب نموده‌اند و والدین آن‌ها طبق مقررات 1947 قبل از دو سالگی تولد آن‌ها را ثبت نموده باشند ولی به دلیل اینکه پدر آن‌ها تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده و تابعیت کانادایی خود را بدین علت از دست داده باشد طبق قانونی که در سال 2005 به تصویب مجلس کانادا رسیده می‌توانند نسبت به تحصیل تابعیت مجدد کانادایی خود اقدام نمایند ولو اینکه در خاک کانادا هم اقامتی نداشته باشند.  
پذیرش به تابعیت کانادا ؛ اشخاصی که اقامت دائم کانادا داشته باشند پس از 3 سال اقامت می‌توانند برای تابعیت کانادایی اقدام نمایند. شرایط اعطای تابعیت از قرار ذیل است:
•    سن متقاضی می‌بایستی 18 سال یا بیشتر باشد.
•    مقیم دائم کانادا ( اقامت دایم کانادا) باشد.
•    به مدت 3 سال قبل از 4 سالی که تقاضای تابعیت داده در کانادا ساکن باشد (یعنی در مجموع هفت سال می‌بایستی در کانادا اقامت داشته باشد).
     متقاضی می‌بایستی اطلاعاتی نسبت به کانادا داشته باشد (امتحان پذیرش به عنوان قسمتی از مراحل تقاضا تلقی می‌شود و این امتحان از متقاضیان بین سن های 18 تا 59 سال به عمل خواهد آمد).
•    مطلع بودن از حقوق و وظایف شهروندان کانادایی.
شرایط اخذتابعیت و اقامت کانادا برای اطفال زیر 18 سال
مدارک مورد نیاز برای گرفتن تابعیت کانادا افراد زیر 18 سال با بیشتر از 18 سال متفاوت است.
•    اطفال زیر 18 سال می‌بایستی مقیم دائم کانادا باشند.
•    والدین این اطفال می‌بایستی به عنوان تبعه کانادا بوده و یا جهت تحصیل تابعیت در کانادا اقدام نموده باشند.
لازم به ذکر است که مدت اقامت و مدارک دیگری که برای بزرگسالان مورد نیاز است برای افراد زیر 18 سال شرط نیست.
تشریفات تابعیت کانادا
کلیه متقاضیان برای تابعیت کانادا که 14 سال یا بیشتر دارند می‌بایستی در مراسم اعطای تابعیت که به عنوان آخرین مرحله محسوب می‌گردد شرکت نمایند.
اخذ تابعیت و اقامت کانادا از طریق فرزندخواندگی
هیچ مقرراتی در قانون تابعیت کانادا برای اعطای تابعیت به کسانی که توسط اتباع کانادایی که به فرزندخواندگی چه در کانادا و چه در خارج از کانادا پذیرفته می‌شوند وجود ندارد.
بر اساس قانون لازم‌الاجرای 16 ژولای 2001، بزرگسالانی که قبلاً از طرف اتباع کانادایی به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند می‌توانند بر اساس بند 5 فصل 4 قانون تابعیت کانادا بدون نیاز به اقامت در کانادا درخواست تابعیت کانادا را بنمایند.
در می 2006 دولت کانادا قانونی برای اصلاح قانون تابعیت در مورد فرزندخواندگی را به مجلس پیشنهاد نموده است.


شرایط تابعیت کانادا

 

تعریف تابعیت کانادا


تابعیت کانادا رابطه فرد با حکومت کاناداست و  مفهوم آن عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت کاناداست.
به بیانی دیگر تابعیت کانادا نشان دهنده کلیه روابط سیاسی، حقوقی، معنوی شخص با حکومت کاناداست.
شرایط تابعیت کانادا چیست وچه کسانی برای اخذ آن واجد شرایط هستند؟
از بین مهاجرینی که وارد کانادا می شوند، سالانه ۷۵% از کسانی که شرایط تابعیت کانادا را دارند، برای اخذ اقامت دائم و اعطای شهروندی کانادا اقدام می کنند. هرچند قوانین جدید و به روز ، باعث می شود که از شمار افراد واجد شرایط اقامت کانادا کاسته شود.
کانادا از طیق اعطای شهروندی و تولد به افراد تابعیت می دهد. برای واجد شرایط بودن، کانادایی های که ۴ سال اقامت دائم را به خوبی پشت سر گذاشته اند، می توانند برای تابعیت کانادا اقدام کنند.
بیشتر بدانید : جدیدترین روش های مهاجرت به کانادا ۲۰۱۸
شرایط تابعیت کانادا به شرح ذیل است:
•    شخص در کشور کانادا به دنیا آمده باشد (افرادی که والدین آنها کانادایی یا مقیم دائم کانادا نباشند و حداقل یکی از والدین آنها برای ماموریت به کانادا آمده باشد شامل این مورد نمیشوند.)
•    در خارج از کشور کانادا به دنیا آمده باشد اما  به واسطه قوانین مهاجرت , اقامت کانادا را دریافت کرده است و بعد از آن از طریق قانون موجود به شهروندی کانادا پذیرفته شده است.
•    در خارج از کشور کانادا به دنیا آمده است اما حداقل یکی از والدین شخص شهروند کانادا باشد.
 
 
دریافت تابعیت و اخذ پاسپورت کانادا


 
درخواست ها به افسر تابعیت در نوا اسکوتیا،  تحویل داده می شود و آن ها بررسی می کنند که آیا ۴ سال اقامت اولیه تکمیل شده است یا خیر. طی حدود ۱۲ ماه از تاریح تحویل درخواست، متقاضیان ملزم به شرکت در مصاحبه ای هستند که باید در آن دانش خود را از کانادا به یکی از زبان های رسمی کانادا اثبات کنند.
در سال ۲۰۱۴، حدودا ۲۶۰۰۰۰ نفر تابعیت کانادایی دریافت کردند.
برخی دیگر از شرایط تابعیت کانادا ۲۰۱۸:
•    متقاضیان باید حداقل به مدت ۱۴۶۰ روز در کانادا ساکن باشند ( ۴ سال).
•    متقاضیان باید ۱۸۳ روز از هر سال در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد.
•    متقاضیان باید برای حضورشان در کانادا، مدرک داشته باشند.
•    متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال باید دانش اولیه و زبان را دارا باشند.(قبل از ۲۰۱۸-۲۰۱۷ سن ۱۴ تا ۶۴ بود)
•    متقاضیان بزرگسال، بعد از اینکه شهروند شدند، باید اعلام کنند که قصد اقامت در کانادا را دارند.
•    در صورت کلاهبرداری، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار کانادا و یا ۵ سال زندان جریمه وجود خواهد داشت.
انواع تابعیت کانادا
به طور کلی تابعیت کانادا به دوسته زیر تقسیم می شود:
•    تابعیت کانادا به واسطه تولد و یا پدر و مادر یا Born Citizenship
•    تابعیت به واسطه سایر قوانین Naturalized Citizenship
تفاوت بین اقامت دائم و تابعیت کانادا:
به طور کلی تفاوت های بین اقامت دائم و تابعیت کانادا را میتوان با عناوین زیر شرح داد و لازم به ذکر است تمامی حقوق زیر مربوط به کسانی که تابعیت کانادا را داشته باشند می باشد و شامل دارندگان اقامت دائم نمیشود.
•    حق ماندن و ورود و خروج به کانادا (که در پارگراف های پیشین مطرح شد)
•    حق شرکت در انتخابات استانی و فدرال
•    حق استخدام در پاره ای کارهای خاص (نظیر ارتش و وزارت اطلاعات)
شرایط اخذ پاسپورت کانادا
تمام توابع کانادا به شرط داشتن شرایط لازم میتوانند درخواست دریافت پاسپورت کانادایی کنند.
برای دریافت پاسپورت کانادا حتما باید تابعیت کانادا را داشته باشند.
لذا تابعیت کانادا به تنهایی دولت کانادا را ملزم به اهدای پاسپورت کانادایی نمیکند.
موارد زیر باعث محرومیت فرد از دریافت گذرنامه کانادا میشود:
•    مدارک ناقص یا فرم های تقاضای گذرنامه ناقص پرشده باشند.
•    متقاضی دریافت گذرنامه در کانادا متهم به جرم قابل تعقیب باشد.
•    شخص در خارج از خاک کانادا متهم به جرمی باشد که اگر در کانادا متهم به آن بود، بر اساس قوانین کانادا جرم قابل تعقیب محسوب می شد.
•    محکومیت به حبس متقاضی.
•    عدم اجازه خروج فرد از کانادا
•    دولتی در خارج از کانادا متقاضی را به زندان محکوک کرده باشد.
و موارد دیگر که با مشاوره با وکیل مهاجرت میتوانید از آن آگاهی پیدا کنید.
لازم به ذکر است در کانادا هر فرد پاسپورت شخصی خود را دارد و حتی هویت نوزادان را هم نمیتوان به پاسپورت پدر و مادرشان اضافه کرد.

شما می توانید برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید و یا سوالات خود را بصورت در فرم  از ما بپرسید

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر

وبسایت تریپ ویزا در زمینه مهاجرت سعی بر آن دارد که آخرین و بروز ترین قوانین مهاجرتی از جمله سرمایه گذاری /تحصیل/خرید ملک /و شرایط زندگی در کشورهای مختلف دنیا را با بروز ترین اطلاعات مهاجرتی ار در خدمت شما عزیزان قرار می دهد.

 

این وبسیات به فروش می  رسد خدماتی ارائه نمی دهد.

جهت خرید سایت پیام ارسال نمایید.

www.tripvisa.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید