تابعیت و اقامت در بلژیک

قانون تابعیت و اقامت در بلژیک هم بر اصل خاک و هم بر اصل خون پایه ریزی شده است. به عبارتی دیگر تعیین اینکه یک شخص تبعه ی بلژیک است یا خیر؟ به هر دو عامل خاک و خون (اصل نسب) ارتباط دارد. در بعضی از شرایط تابعیت فرزندان متولد در خاک بلژیک از والدین خارجی بلژیکی محسوب می شوند.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی بلژیک چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت بلژیک کسب کند زایمان و تولد فرزند کمکی به اقامت و مهاجرت می کند؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت بلژیک می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

تابعیت و اقامت در بلژیک

شهروندی و تابعیت بلژیک

بخاطر داشته باشید که کشور بلژیک یکی از برترین کشورها برای شهروندان می باشد اما مشکل اینجاست که این کشور بخشی از اروپا به حساب می آید که از نظر سیاسی و مالی ورشکسته می باشد. بخاطر داشته باشید که برای ماندن در این کشور افراد بایستی مالیات زیادی را پرداخت نمایند مالیات هایی که برای سرمایه گذاری موثر است. به طور کلی کشور بلژیک مکان خوبی برای شهروندان می باشد و در صورتی که شما قصد گذراندن اوقات خود مابین ملت اروپایی را دارید این کشور بهترین گزینه انتخابی برای شما می باشد.

به طور کلی شهروندان بلژیکی قادر به دادن درخواست برای اقامت سه ساله خواهند بود.

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تولد فرزند یا ازدواج، مهاجرت از طریق تخصص یا خرید ملک آشنا خواهید شد.

شرایط و راه های اخذ تابعیت و اقامت در بلژیک

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت کشور بلژیک می پردازیم:

[تابعیت و اقامت بلژیک]

راه های اخذ یا تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک
تولد فرزند در بلژیک

طفلی که در بلژیک از والدین غیر بلژیکی (خارجی) متولد گردد با توجه به شرایط ذیل بلژیکی محسوب می شود:

– چنانچه طفل در زمان تولد تابعیت کشوری را نداشته باشد یعنی بدوت تابعیت باشد.

– شخص که تابعیت خود را قبل از رسیدن به 18 سالگی از دست داده باشد.

– والدین طفل، متولد بلژیک بوده و حداقل 5 سال در مدت ده سال قبل از تولد طفل در بلژیک اقامت داشته باشند.

– چناچه شخص قبل از 18 سالگی به فرزند خواندگی اتباع بلژیکی قبول شده باشد.

– چنانچه والدین اصلی یا پدرخوانده ی طفل، ساکن خارج از بلژیک بوده و برای کسب تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نموده باشند مشروط بر اینکه قبل از اعلام درخواست بلژیک بعنوان محل اقامت آن ها بوده باشد و دولت بلژیک با تقاضای آن ها موافقت کرده باشد اخذ شده به طفل آن ها نیز منتقل خواهد شد.

– فرزندان مهاجرانی که به مدت طولانی ساکن بلژیک بوده باشند می توانند برای اخذ تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نمایند.

– نوه های مهاجران به بلژیک طبیعتاً در موقع تولد بلژیکی هستند.

شرایط کسب تابعیت و اقامت در بلژیک

تابعیت و اقامت در بلژیک را می توان به یکی از طرق ذیل تحصیل نمود:

چنانچه شخصی به مدت 3 سال اقامت قانونی در بلژیک داشته باشد می تواند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نماید.

(لازم به توضیح است که مدت اقامت برای پناهندگان سیاسی و افراد بدون تابعیت دو سال می باشد).

مدت زمان اقامت در خارج از بلژیک می تواند جزء مدت زمان (3 سال) اقامت در بلژیک محسوب شده مشروط بر اینکه شخص متقاضی ثابت نماید که رابطه ی وی با دولت بلژیک قطع نشده است.

– متقاضی باید دارای حداقل هیجده سال یا بالاتر باشد. افراد زیر هیجده سال تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از طریق تابعیت والدین خود کسب می نمایند.

– چنانچه تبعه ی بلژیکی با تبعه ی غیر بلژیکی (خارجی) ازدواج نمایند باید به مدت سه یال بعد از ازدواج در بلژیک اقامت نموده تا بتواند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نماید. این مدت زمان (3 سال) ممکن است با صلاحدید دولت بلژیک به شش ماه تقلیل یابد.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک براساس تقاضای مشخص

یکی دیگر از طرق کسب تابعیت و اقامت در بلژیک تقاضای تابعیت از دولت بلژیک است که شخص می تواند در ست 18 سالگی یا بیشتر با ارائه تقاضانامه از دولت بلژیک درخواست تابعیت نماید مشروط بر اینکه:

متولد بلژیک بوده و محل سکوتا اصلی اش را بلژیک انتخاب کرده باشد.

– هرگاه طفلی از والدین بلژیکی در خارج متولد شده باشد.

– محل اقامت دائمی شخص در مدت زمان حداقل هفت سال بلژیک بوده و از دولت بلژیک نیز اجازه ی سکونت دائم را داشته باشد.

– لازم به ذکر است که تقاضای تابعیت فقط می بایستی در بلژیک و در اداره ثبت مستقر در شهرداری توسط متقاضی امضاء گردد و به درخواست هائی که در خارج بلژیک که توسط سفارت و یا کنسولگری تأیید می گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک بین سنین 18 تا 22 سالگی

اشخاصی که بین 18 تا 22 سال سن دارند می توانند درخواستی از دولت بلژیک تقاضای کسب تابعیت و اقامت در بلژیک بنمایند مشروط بر اینکه:

– در بلژیک متولد شده باشند.

– چنانچه خارج از بلژیک از والدین بلژیکی بدنیا آمده باشند.

– در خارج از بلژیک از یکی از والدینی که تابعیت و اقامت در بلژیکی را کسب کرده اند بدنیا آمده باشند.

– طفل در خارج از بلژیک بدنیا آمده باشد و قبل از رسیدن به سن 6 سالگی حداقل یکسال در بلژیک اقامت داشته باشد.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک از طریق درخواست

کلیه متقاضیان در صورتی می توانند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نمیند که دارای شرایط ذیل باشند:

– محل اقامت متقاضی باید در 12 ماه قبل از تقاضا، بلژیک بوده باشد.

– محل اصلی اقامت متقاضی، بین سنین 14-18 سالگی در بلژیک بوده باشد و به مدت حداقل 9 سال در بلژیک اقامت داشته باشد. این مدت زمان (9سال) اقامت در مورد افرادی که والدین آن ها تبعه ی بلژیک می باشند اعمال نخواهد شد.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک از طریق ازدواج

قبل از ژانویه 1985 ازدواج با اتباع بلژیکی باعث کسب تابعیت و اقامت در بلژیک نمی شد ولی از سال 1985 به بعد چنانچه زن خارجی با مرد بلژیک ازدواج نماید وی می تواند برای تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نماید.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک بوسیله ی فرزند خواندگی

از اول ژانویه 1988 اطفالی که توسط اتباع بلژیکی به فرزندخواندگی پذیرفته بشوند وضعیت آن ها مانند اطفالی است که در بلژیک متولد شده باشند. (یعنی تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب می نمایند).

ترک تابعیت و اقامت در بلژیک

هرگاه تبعه ی بلژیکی در سن 18 سالگی بصورت ارادی تابعیت کشور دیگری را تحصیل نماید تابعیت و اقامت در بلژیکی وی سلب خواهد شد. همچنین ممکن است تابعیت اتباع بلژیکی به یکی از طرق ذیل سلب گردد:

– چنانچه تبعه ی بلژیکی که در خارج از بلژیک بعد از ژانویه 1967 بدنیا آمده باشد و بین سنین 18 تا 28 سالگی اقامتگاه اصلی خود را کشوری بغثر از بلژیک انتخاب کرده باشد تابعیت خود را از دست خواهد داد.

– تابعیت یک یا چند کشور دیگر را کسب کرده باشد.

– شخصی که تابعیت و اقامت در بلژیک را تحصیل نموده و در سن 18 تا 28 سالگی تقاضای خود را به دولت بلژیک مبنی بر ابقاء به تابعیت اعلام نکرده باشد.

(برای اینکه تبعه ی بلژیکس تابعیت خود را از دست ندهد علاوه بر اینکه وی موظف است که بین سنین 18 تا 28 سالگی تقاضای ابقاء به تابعیت خود را به دولت اعلام نموده ضمناً هر ده سال تابعیت خود را نیز تمدید نماید).

– چنانچه یکی از والدین افراد زیر 18 سال سرپرستی وی را بر عهده دارد و تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست بدهد آن فرزند نیز تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست خواهد داد مگر اینکه:

– بچه بدون تابعییت باشد.

– یا هنوز یکی دیگر از والدین (پدر و مادر) وی به تابعیت و اقامت در بلژیک باقی مانده باشد.

– چنانچه اتباع بلژیکی زیر 18 سال به فرزندخواندگی بلژیکی پذیرفته شوند در صورتی که بواسطه ی این فرزندخواندگی تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشند تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را دست خواهند داد. ولی چنانچه یکی از والدین که وی را به فرزندخواندگی پذیرفته اند بلژیکی باشد در این صورت این طفل تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست نخواهد داد.

– چنانچه طفلی که بواسطه ی نداشتن تابعیت، تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب کرده باشد و قبل از 18 سالگی تابعیت کشور دیگری را تحصیل کرده باشد در اینصورت تابعیت خود را از دست خواهد داد.

تابعیت و اقامت در بلژیکی افراد زیر به علت وجود یکی از شرائط ذیل سلب می گردد

– چنانچه فردی از والدین بلژیکی (بلژیکی الاصل نباشد) در بلژیک متولد شده باشد و به تعهداتی که در قانون برای افرادی که والدین غیر بلژیکی دارند پایبند نبوده و قوانین و مقررات را بطور جدی زیر پا بگذارد در این صورت تابعیت و اقامت در بلژیکی وی سلب خواهد شد.

 بازگشت به تابعیت و اقامت در بلژیک

چنانچه ی تبعه ی سابق بلژیک تقاضای بازگشت به تابعیت را به دولت اعلام نماید بعد از 12 ماه سکونت در بلژیک مجدداً تابعیت و اقامت در بلژیک را بدست خواهد آورد، مشروط بر این که وفاداری خود را به دولت بلژیک ثابت نموده و همچنین علل برگشت به تابعیت را به دولت اعلام نموده و مورد موافقت قرار گرفته باشد.

وضعیت تابعیت مضاعف در بلژیک

داشتن تابعیت مضصاعف به طور کلی در قانون تابعیت و اقامت در بلژیک ممنوع مگردیده و تحت شرایط ذیل اتباع بلژیکی می توانند دارای تابعیت مضاعف گردند که این شرایط عبارتند از:

– اشخاصی که به عنوان تبعه ی اصلی بلژیک محسوب می گردند و تابعیت کشوری دیگر را کسب نموده باشند چنانچه قانون کشور جدید اجازه داشتن بلژیک را به آن ها داده باشد داشتن تابعیت مضاعف از قانون بلژیک بلامانع است.

– اطفالی که از والدین بلژیکی در خارج متولد گردند و به سبب تولد در خاک آن کشور تابعیت آنحا را نیز تحصیل نمایند در این صورت تابعیت و اقامت در بلژیکی آن ها نیز پابرجا خواهد بود. مثلاً اطفالی که در آمریکا از والدین بلژیکی متولد می شوند تابعیت آمریکا را نیز بدست خواهند آورد.

– اطفالی که یکی از والدین آن ها بلژیکی بوده و دیگری خارجی باشد وی هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف می گردد.

 

 شما می توانید برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید و یا سوالات خود را بصورت در فرم  در سایت تریپ ویزا از ما بپرسید.

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر

وبسایت تریپ ویزا در زمینه مهاجرت سعی بر آن دارد که آخرین و بروز ترین قوانین مهاجرتی از جمله سرمایه گذاری /تحصیل/خرید ملک /و شرایط زندگی در کشورهای مختلف دنیا را با بروز ترین اطلاعات مهاجرتی ار در خدمت شما عزیزان قرار می دهد.

 

این وبسیات به فروش می  رسد خدماتی ارائه نمی دهد.

جهت خرید سایت پیام ارسال نمایید.

www.tripvisa.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید