1398/03/28تور بلیط چارتری هواپیما

💚28 #خردادماه آخرین

💛سه‌شنبه #بهارتون بخیر

❤️الهی امروز بهترين ثانيه‌ها

💙شيرين‌ترين دقايق

💚دلچسب‌ترين ساعت‌ها

💛دوست داشتنی‌ترين لحظه‌ها را

❤️پيش رو داشته باشید


سخن روز :

هیچ زیبایی روشن تر از یک دل مهربان نمی درخشد.

 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

🔈فوری     🔈فوری      🔈فوری     

✅👈لیست کارهای موجود در ترکیه
 
👇👇👇👇


💠قالیشویی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۲ وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️رستوران(ترک زبان) با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۳ وعده غذا و جای خواب رایگان

💠هتل با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

♻️رستوران (ذوج)با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠خیاط(دوزنده)با پایه حقوق ۲۲۰۰لیر برای شروع و ۱ وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️تاسیسات آب روزانه ۷۰لیر برای شروع و سه  وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠بسته بندی با پایه حقوق ۱۳۰۰لیر برای شروع و ۱ وعده غذا و جای خواب رایگان هستش
 
♻️مرغداری با پایه حقوق ۱۸۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠ظرفشویی با پایه حقوق ۱۷۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️گلخانه با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠زیگزالزن با پایه حقوق ۲۰۰۰لیر برای شروع و یک وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️سنگ کاری با پایه حقوق روزانه ۹۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠کاشی کاری با پایه حقوق روزانه ۹۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️کمک بنایی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۳ وعده غذا و جای خواب رایگان
 
💠کارخانه ای آسفالت با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️نگهبانی کارخانه با پایه حقوق ۲۰۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠نانوایی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

🔈فوری     🔈فوری      🔈فوری     

✅👈لیست کارهای موجود در ترکیه
 
👇👇👇👇


💠قالیشویی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۲ وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️رستوران(ترک زبان) با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۳ وعده غذا و جای خواب رایگان

💠هتل با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

♻️رستوران (ذوج)با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠خیاط(دوزنده)با پایه حقوق ۲۲۰۰لیر برای شروع و ۱ وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️تاسیسات آب روزانه ۷۰لیر برای شروع و سه  وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠بسته بندی با پایه حقوق ۱۳۰۰لیر برای شروع و ۱ وعده غذا و جای خواب رایگان هستش
 
♻️مرغداری با پایه حقوق ۱۸۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠ظرفشویی با پایه حقوق ۱۷۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️گلخانه با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

💠زیگزالزن با پایه حقوق ۲۰۰۰لیر برای شروع و یک وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️سنگ کاری با پایه حقوق روزانه ۹۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠کاشی کاری با پایه حقوق روزانه ۹۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️کمک بنایی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و ۳ وعده غذا و جای خواب رایگان
 
💠کارخانه ای آسفالت با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان

♻️نگهبانی کارخانه با پایه حقوق ۲۰۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

💠نانوایی با پایه حقوق ۱۵۰۰لیر برای شروع و سه وعده غذا و جای خواب رایگان هستش

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

کار در ترکیه

کار در ترکیه 2018

ثبت نام کار در ترکیه

کار در ترکیه با حقوق بالا 2018

تلگرام کار در ترکیه

مشکلات کار در ترکیه

کار در بیمارستانهای ترکیه

موسسه کاریابی در ترکیه

پردرآمدترین شغل در ترکیه

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

موسسه کاریابی در شیراز

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646


 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646


 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646


 

گارانتی ارزانترین نرخ بلیط در کشور
ارزان ترین نرخ تور بلیط
⚠️  قیمت و ظرفیت لحظه ای و محدود می باشد سریعا اقدام فرمایید 🏃

☎️ تلفن تماس و واتس آپ  📞 09179112533
☎️ تلفن تماس 📞 09172226275
☎️ تلفن تماس 📞 09335665646

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر

وبسایت تریپ ویزا در زمینه مهاجرت سعی بر آن دارد که آخرین و بروز ترین قوانین مهاجرتی از جمله سرمایه گذاری /تحصیل/خرید ملک /و شرایط زندگی در کشورهای مختلف دنیا را با بروز ترین اطلاعات مهاجرتی ار در خدمت شما عزیزان قرار می دهد.

آدرس دفتر شیراز

خیابان قصرالدشت کوچه 15 پلاک 5

شماره همراه:

09179112533/ 09129177246

شماره تماس دفتر:07132356435
ساعات تماس شنبه تا پنجشنبه - ۹الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۲

www.tripvisa.ir

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید